Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Hallengren i dialog om Stockholms och Gotlands primärvård

Publicerad

Svensk sjukvård prövas hårt under coronapandemin, samtidigt måste den långsiktiga planeringen fortsätta. Hur tar vi oss vidare från pandemin och hur behöver vården utvecklas? Fredag 6 november fortsätter dialogserien Vård i rörelse, med fokus på primärvården i sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.

Under 2020 håller socialminister Lena Hallengren dialog med samtliga sex sjukvårdsregioner för att diskutera hur regeringen, regionerna och kommunerna kan möta utmaningar tillsammans. Det finns många lärdomar att dra från arbetet med coronaviruset och utmaningar att ta sig an – uppskjuten vård, långsiktig kompetensförsörjning, tillgänglighet och utveckling av primärvården. Fredag 6 november är det dags för fjärde dialogtillfället av Vård i rörelse, den här gången med fokus på utvecklingen av den nära vården i sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.

I dialogen medverkar politiker, tjänstemän och kommun- och verksamhetsrepresentanter från Region Gotland och Region Stockholm, samt en representant från PRO.

Dialogerna hålls digitalt och sänds live på www.regeringen.se/vardirorelse och regeringens Youtubekanal, där kan man även se de tidigare dialogerna som hållits i serien.

Kommande dialoger

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Fredag 6 november kl 9-11 - Tema: Primärvård

Södra sjukvårdsregionen

Torsdag 26 november kl 10-12 - Tema: Kontinuitet, jämlikhet och tillgänglighet

Sjukvårdsregion Uppsala-Örebro

Onsdag 9 december kl 10-12 - Tema: Nära vård

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Genvägar

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter