Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Möjlighet till lokala besöksförbud införs

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen träder i kraft på lördag den 21 november 2020.

–  Läget i pandemin är just nu kritiskt. Vi ser en ökad smittspridning och de som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Beslutet innebär att vi nu får ytterligare ett verktyg för att bekämpa smittan, säger socialminister Lena Hallengren.

För att förhindra smittspridning förbjöds besök på äldreboenden tillfälligt den 1 april 2020. Efter att ha förlängts vid två tillfällen upphörde förordningen att gälla den 1 oktober 2020.

Under hösten har nu smittspridningen återigen ökat. Därför har regeringen beslutat om en förordning som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19.

Därigenom kan besöksförbudet anpassas efter lokala förhållanden.
Där lokalt besöksförbud gäller finns möjlighet för verksamhetschefen att genom undantag tillåta besök. Det gäller särskilt för att bryta separation med make, maka och partner.

Förordning träder i kraft den 21 november 2020 och upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter