Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny överenskommelse mellan regeringen och SKR om skolväsendets digitalisering

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

– Samhället blir allt mer digitaliserat, det har vi inte minst sett under rådande pandemi. Därför är det viktigt att skolan tar vara på digitaliseringens möjligheter och hanterar dess risker. Rätt använd kan digitalisering bli ett stöd och en avlastning i arbetet för skolans personal, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Det är både välkommet och nödvändigt med en ny överenskommelse. Nu går arbetet vidare för att stötta huvudmännen i arbetet med grundläggande och hållbar infrastruktur. Men mer arbete behövs av alla aktörer för att samtliga delar i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet ska förverkligas, säger SKR:s ordförande Anders Knape.

Det är viktigt att skolan inte utvecklar digitala lösningar i blindo, utan att det sker samordnat. Digitala lösningar ska ha ett genomtänkt syfte, vara användarvänliga och passa skolväsendets verksamhet och personal. En faktor för en framgångsrik digitalisering är en likvärdig tillgång till och användning av digitala verktyg.

Den nya överenskommelsen mellan regeringen och SKR innebär bland annat att SKR ska arbeta för att stödja huvudmän, skolor och andra utbildningsanordnare inom skolväsendet i deras arbete med att skaffa e-legitimationer och ändamålsenliga digitala ekosystem*. SKR ska även bistå i att stärka huvudmännens kompetens kring att utveckla deras förmåga att säkerställa användarcentrerade tjänster, det vill säga tjänster som möter användarnas behov och som utformas i enlighet med dessa. Arbetet ska rikta sig till samtliga huvudmän, skolor och andra utbildningsanordnare inom skolväsendet.

* Ett digitalt ekosystem är en avgränsad teknisk miljö bestående av infrastruktur, digital utrustning, digitala resurser (tjänster, appar och programvara) och användare som samverkar med varandra.

Fakta

Staten och SKR ingår årligen överenskommelser om samarbete inom flera områden. För denna överenskommelse har regeringen avsatt 2,5 miljoner kronor för år 2020. För 2021 och 2022 är 5 miljoner kronor avsatta årligen. SKR ska lämna en slutredovisning av arbetet senast den 28 februari 2023.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Pressjour SKR
Telefon 08-452 71 01
e-post till Pressjour SKR