Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökade förutsättningar för bättre samverkan vid sjukhusinvesteringar

Publicerad

För att staten ska få en tydligare bild av planerade och pågående investeringar inom hälso- och sjukvården tillsatte regeringen 2019 en statlig utredning som leds av Sofia Wallström. Utredningen ges nu förlängd utredningstid samtidigt som uppdraget utökas till att även analysera behovet av samverkan – både mellan olika regioner och mellan region och stat – vid sjukhusinvesteringar.

– Både staten och regionerna behöver få en bättre bild av vilka investeringar som görs inom hälso- och sjukvården. När vi investerar i framtidens sjukvård måste skattepengarna användas på bästa sätt. Det är viktigt att regionerna får ett så bra underlag som möjligt för att kunna fatta kloka beslut som ger medborgarna en närmare och mer tillgänglig vård, säger socialminister Lena Hallengren.

I tilläggsdirektivet ingår att analysera större sjukhusinvesteringarnas beståndsdelar och komplexitet och eventuella behov av samverkan. Utredningen ska även analysera för- och nackdelar och konsekvenserna av olika former av samverkan, till exempel mellan stat och regioner liksom mellan regioner. Syftet är att öka förutsättningarna för att de större sjukhusinvesteringar som genomförs regionalt bidrar till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården och till ökad ändamålsenlighet och samhällsekonomisk effektivitet.

Utredningen ska också överväga om någon statlig aktör bör ha ett samordnande uppdrag och vid behov lämna förslag på lämplig aktör och på hur ett sådant uppdrag kan utformas.

I och med tilläggsdirektivet förlängs utredningstiden. I stället för den 15 januari 2021 ska uppdraget nu redovisas senast den 31 augusti 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot