Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår stärkt skydd för betalningsverktyg

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag på en ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg. Syftet är att värna förtroendet för moderna betalningslösningar, som till exempel betalningsappar, och stärka det straffrättsliga skyddet mot gärningar kopplade till bedrägerier och förfalskningar.

– Den tekniska utvecklingen går i rasande fart. Därför föreslår vi ett nytt brott som kriminaliserar i princip all olovlig befattning med betalningsverktyg och stärker skyddet mot bedrägerier eller förfalskningar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

Regeringen föreslår att det ska införas ett nytt brott i brottsbalken som ska ge betalningsverktyg ett starkare skydd mot gärningar kopplade till förfalskningar och bedrägerier.

Det nya brottet ska benämnas olovlig befattning med betalningsverktyg respektive grov olovlig befattning med betalningsverktyg och ska komplettera brottsbalkens befintliga straffbestämmelser på området. Straffskalan ska sträcka sig från böter till fängelse i högst sex år.

För straffansvar enligt den nya straffbestämmelsen är det till exempel tillräckligt att gärningsmannen genom att vilseleda målsäganden har lyckats koppla sin betalningsapp till målsägandens bankkonto.

Försök och förberedelse till brottet ska också vara straffbart.

Lagändringarna – som utgör led i genomförandet av ett EU-direktiv på området – föreslås träda i kraft den 31 maj 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh