Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen stärker regioners och kommuners omställningsarbete

Publicerad

Regeringen fattade i torsdags ett beslut som avser bidra till en hållbar omstart för Sverige. Det handlar om ett uppdrag till Tillväxtverket att bistå med insatser vid varsel och omställning. Genom dagens beslut, som ersätter regeringens beslut från april i år, fördubblar också regeringen de medel som Tillväxtverket har till förfogande för arbete med varsel och omställning.

Vid varsel och omställning behövs insatser på såväl nationell som regional och kommunal nivå för att minska effekterna på arbetsmarknad och näringsliv. Regeringen uppdrar därför åt Tillväxtverket att till och med 31 december 2021 bistå regioner och kommuner med insatser vid varsel och omställning i näringslivet. Uppdraget syftar till att ytterligare stärka regioners och kommuners omställningsarbete och öka deras kapacitet att hantera konsekvenserna av varsel och omställning.

Tillväxtverket ska genomföra insatserna i nära samverkan med regioner och kommuner, länsstyrelserna och andra statliga myndigheter samt övriga berörda aktörer. 

– Uppdraget till Tillväxtverket syftar till att stödja regioner och kommuner i deras arbete, men också till att insatser på nationell, regional och lokal nivå kompletterar varandra så att de tillsammans kan bidra till en hållbar omstart för Sverige, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.