Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker stödet till ungdomsorganisationer i pandemin

Publicerad

Regeringen har idag torsdag 19 november beviljat en ansökan om bidrag från LSU för särskilda insatser inom ungdomspolitiken. Bidraget ska användas för att möjliggöra för ungdomsorganisationer att bedriva verksamhet digitalt.

Effekterna av coronapandemin och den sociala distanseringen är stora för ungas organisering. Då det inte längre går att genomföra fysiska möten i samma utsträckning, påverkas förutsättningarna för ungdomsorganisationer att driva sin verksamhet. Därför har regeringen beslutat att ge 300 000 kr till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), så att de kan samordna och tillgängliggöra information för att fler unga ska få kunskap om och tillgång till digitala verktyg för demokratisk organisering.

- För att unga ska ha inflytande i samhället måste de kunna mötas och organisera sig. Det är en viktig fråga om demokrati, och därför är jag glad att vi nu ger LSU ett bidrag så de kan hjälpa ungdomsorganisationerna att mötas digitalt. Pandemin ska inte försvaga demokratin, säger demokratiminister Amanda Lind.

LSU kommer bl.a. samordna information och utforma användarvänliga och tillgängliga plattformar för ungas egenorganisering. Projektet sträcker sig från november till den 31 december, och projektets resultat är planerade att lanseras på LSU:s hemsida i början av 2021.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00