Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret

Publicerad

Generaldirektör Gunnar Holmgren får uppdraget att redovisa en strategi för det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster i fred, kris och krig. Uppdraget ska slutredovisas senast den 4 maj 2022.

Utredaren ska redovisa en strategi som på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt bidrar till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig. I uppdraget ingår att klarlägga förutsättningarna för materielförsörjningen, analysera försvarsmarknaden och utveckla statens relation till försvarsföretagen. Syftet med strategin är att understödja det politiska beslutsfattandet och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter.

Gunnar Holmgren är generaldirektör vid Arbetsgivarverket och har tidigare varit generaldirektör för Försvarets materielverk och landshövding i Västernorrlands län.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 4 maj 2022. En parlamentariskt sammansatt referensgrupp kommer att knytas till utredningen.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson