Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Stormöte inledning på elektrifieringsstrategiarbete

Publicerad

Energiminister Anders Ygeman drog igår igång arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin, genom att samla omkring 150 representanter för näringslivet, myndigheter och miljöorganisationer med flera, som på olika sätt kan bidra i det fortsatta arbetet – att genomföra en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering för att nå klimatmålen.

- Vi står inför nästa generations elektrifiering. Med elektrifieringsstrategin tar vi ett helhetsgrepp för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Mötet, som var digitalt, samlade representanter för Initiativet Fossilfritt Sverige, länsstyrelser, myndigheter, elektrifieringskommissionen, näringslivsföreträdare inom industri, energi och transport, miljöorganisationer, institut, akademi, med flera.

På mötet diskuterades möjligheter för klimat och näringsliv, elektrifieringens hastighet, vad som kan behöva göras inom nyckelfrågor som bland annat laddinfrastruktur, nätkapacitet, elmarknad samt hur förutsättningar kan skapas för en elektrifiering som går i takt.

Anders Ygeman har utsett Truls Borgström till att leda strategiarbetet.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.