Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth deltar på digitalt möte om trafiksäkerhetsarbete i Jönköpings län

Publicerad

Måndagen den 16 november gör infrastrukturminister Tomas Eneroth ett digitalt besök hos polisen och räddningstjänsten i Jönköping för att diskutera arbetet med trafiksäkerheten i länet.

På mötet kommer Polismyndigheten berätta om hur de arbetar förebyggande för att förhindra trafikstörningar som halka och trafikstockningar inför vintersäsongen. Räddningstjänsten kommer informera om hur de arbetar med elfordon och den problematik som eventuellt kan uppstå vid släckningsarbetet av elfordon.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth finns tillgänglig för telefonintervju med anledning av besöket.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm