Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth tar emot utredning om bilmålvakter

Publicerad

Regeringen gav i september 2019 utredare Björn Hansson i uppdrag att se över regelverk och föreslå ytterligare åtgärder i syfte att motverka förekomsten av bilmålvakter. Den 2 november överlämnas förslagen till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ladda ner:

- Förekomsten av bilmålvakter göder den organiserade brottsligheten. Det är oacceptabelt och måste stoppas. Regeringen har gjort omfattande insatser på området. Nu ser jag fram emot att ta del av utredningens förslag, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Bilmålvakter, det vill säga personer utan tillgångar som låter sig registreras som ägare av fordon istället för fordonets verklige ägare, kostar staten miljardbelopp samtidigt som fordonen används i kriminell verksamhet. För att stävja förekomsten av bilmålvakter tillsatte regeringen hösten 2019 en utredning med uppdrag att se över befintliga regelverk och föreslå åtgärder.

Utredningens förslag ska nu beredas i Regeringskansliet och därefter remitteras till berörda aktörer.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00