Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag: bättre uppkoppling på tåg

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att redovisa insatser för att förbättra mobila uppkopplingar på fjärrtåg.

Möjligheten till bra mobil uppkoppling vid tågresor är idag alltför begränsad. Regeringen har därför samlat tåg- och mobiloperatörer och myndigheter, för att hitta gemensamma lösningar. Regeringen har också aviserat att 50 miljoner kronor avsätts i statsbudgeten under de kommande två åren för ändamålet. Nu tar regeringen nästa steg och uppdrar till Post- och Telestyrelsen att, med stöd av Trafikverket, redovisa olika åtgärder för att förbättra de mobila kommunikationsmöjligheterna på fjärrtåg.

- Snabb och stabil uppkoppling är en förutsättning för att fler ska välja att resa klimatsmart med tåg, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

PTS ska vid genomförandet av uppdraget prioritera insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel passagerartrafik i alla landsdelar.

Regeringen har under 2020 bjudit in till rundabordssamtal med bland annat tåg- och mobiloperatörer. Som en följd av samtalen avses en överenskommelse mellan flera aktörer att tas fram i syfte att förbättra mobil uppkoppling på tåg. Regeringen har även föreslagit en satsning på 25 miljoner kronor per år under 2021–2022 för att förbättra mobil uppkoppling på fjärrtåg.

PTS ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 19 februari 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.