Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag till Svenska kraftnät om stödtjänster

Publicerad

Regering har gett Affärsverket Svenska kraftnät i uppdrag att redogöra för arbetet med så kallade stödtjänster, som används för att öka stabiliteten i elsystemet, samt att föreslå nya ersättningsmodeller och nödvändiga regeländringar.

Utbyggnaden av förnybar elproduktionen ökar stadigt och utvecklingen ligger väl i linje med målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Användningen av nya kraftslag innebär att förutsättningarna för elsystemet förändras, eftersom olika kraftslag påverkar stabiliteten i elsystemet på olika sätt.

Regeringen har därför beslutat att ge Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att redogöra för arbetet med stödtjänster, det vill säga funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet, t.ex. frekvensreglering, rotationsenergi och spänningsreglering.

I uppdraget ingår också att föreslå nya ersättningsmodeller till aktörer, under förutsättning att det är samhällsekonomiskt lönsamt, samt att föreslå nödvändiga regeländringar.

- Stödtjänster är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa stabiliteten och kapaciteten i elsystemet. Sådana tjänster används redan idag, men användningen kan öka ytterligare, säger energiminister Anders Ygeman.

Affärsverket Svenska kraftnät ska återkomma med sin slutrapport senast den 1 september 2021

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.