Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ytterligare medel för införandet av ny internetstandard

Publicerad

Regeringen har beslutat att tilldela Post- och telestyrelsen (PTS) ytterligare medel för att främja införandet av standarden IPv6, genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting.

I juni 2019 gav regeringen Post- och telestyrelsen i uppdrag att främja och följa införandet av interstandarden IPv6 (internetprotokoll version sex).

Nu följer regeringen upp beslutet, genom att tilldela PTS ytterligare medel för genomförandearbetet.

- Fortfarande är det alldeles för få som har gått över till den senaste internetstandarden. Det offentliga måste öka takten, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Genom att PTS får rekvirera ytterligare medel för uppdragets utförande kan myndigheten genomföra fler informationsinsatser riktade mot uppdragets målgrupper.

Regeringens beslut innebär att Post- och telestyrelsen ges möjlighet att rekvirera ytterligare 150 000 kronor för uppdragets slutförande.

PTS ska lämna en slutredovisning av uppdraget den 1 mars 2021. 

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

IPv4/IPv6

IPv4 har länge varit den dominerande internetstandarden som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Men IPv4-adresserna är på väg att ta slut, vilket riskerar att få allvarliga negativa konsekvenser för internets funktion. IPv6 är den senaste versionen av den standard som ersätter IPv4.