Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ytterligare två extra ändringsbudgetar till riksdagen

Publicerad

Idag har regeringen överlämnat ytterligare två extra ändringsbudgetar för 2020 till riksdagen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens elfte extra ändringsbudget innehåller följande förslag:

  • Ytterligare 10 miljarder kronor avsätts för att kompensera kommuner och regioners merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning till följd av covid-19. Totalt har regeringen avsatt 20 miljarder kronor under 2020 för att ersätta kommuner och regioners merkostnader till följd av virusutbrottet.
    Artikel: Tillskott till kommunsektorn med anledning av covid-19

Utökad förmånstid till riskgrupper i tolfte extra ändringsbudget

Regeringen har idag även fattat beslut om och överlämnat en tolfte extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller förslag om ytterligare medel för att utöka antalet förmånsdagar i ersättningen till riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn från 90 till 184 förmånsdagar. Förslaget innebär att ersättning ska kunna ges för samtliga dagar i perioden 1 juli till och med den 31 december 2020. Förslaget lämnas i en egen extra ändringsbudget för att möjliggöra en snabbare riksdagsbehandling.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.