Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

50 miljoner kronor till förstärkta flygambulanstransporter 2021

Publicerad

Regeringen föreslår att totalt 50 miljoner kronor avsätts under 2021 i syfte att förstärka ambulansflygens kapacitet och tillgänglighet under covid-19-pandemin. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ambulansflyg används bland annat för att transportera patienter mellan olika sjukhus och regioner. Det kan röra sig både om akuta och planerade transporter.

Under covid-19-pandemin har förutsättningarna för flygambulanstransporter förändrats. Dels har nya krav ställts på att transporterna ska vara anpassade för patienter som har insjuknat i covid-19. Dels har efterfrågan på vissa andra flygambulanstransporter minskat, till följd av att planerad vård har skjutits upp under pandemin.

För att säkerställa att hälso- och sjukvården hade en tillräcklig tillgång till ambulansflyg under sommaren 2020 fattade regeringen beslut om en tidsbegränsad förordning om statsbidrag för att säkerställa att hälso- och sjukvården fick fortsatt tillgång till ambulansflygtransporter under covid-19-pandemin. Genom förordningen gavs ambulansflygföretag som hade svårigheter att bedriva sin verksamhet till följd av spridningen av covid-19 möjlighet att söka medel som stöd under sommarmånaderna 2020.

Med anledning av att pandemin fortsätter är det viktigt att fortsatt säkra att det på nationell nivå finns en tillräcklig tillgång till sådana transporter. Förutsättningarna för att bedriva denna verksamhet behöver därför stärkas tillfälligt. Regeringen avser därför att besluta om en tidsbegränsad förordning om statsbidrag för att säkerställa att hälso- och sjukvården får fortsatt tillgång till ambulansflygtransporter under spridningen av covid-19. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter