Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind i dialogmöte med unga om coronapandemin

Publicerad

Imorgon onsdag 16 december träffar kultur- och demokratiminister Amanda Lind unga inom civilsamhället för en dialog om hur unga kan vara en del i lösningen för hantering av coronapandemin.

Samtalet kommer bl.a. handla om hur ungas situation påverkas av coronapandemin och hur de kan inkluderas i arbetet med att förhindra fortsatt smittspridning. Mötet arrangeras av Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) i samarbete med Kulturdepartementet. Utgångspunkt tas i aktuell lägesbild som NOD tagit fram om unga och coronakrisen.

Medverkar gör Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer, Saco studentråd, Sveriges ungdomsråd, Vi unga och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).

– Unga har en stor roll i hanteringen av coronakrisen och i återstarten efter den. Dessutom riskerar krisen att få stora effekter på ungas livsvillkor. Därför vill jag som ungdomsminister undersöka vad jag kan göra för att underlätta samt föra dialog med unga om hur de ser på situationen och vad ungdomsorganisationerna kan göra för att vara med och bidra i hanteringen av pandemin, säger Amanda Lind.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg