Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Amanda Lind och Lena Micko har möte med Publikrådet

Publicerad

Idag fredag den 11 december träffar Amanda Lind (kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna) samt Lena Micko (civilminister med ansvar för kommuner och regioner samt länsstyrelserna), det sakråd som regeringen tillsatt för att föra dialog med arrangörer om publikfrågor under pandemin.

Dagens möte är andra gången som Publikrådet samlas. Rådet tillsattes 4 november för att vara ett forum för strukturerad dialog mellan regeringen och arrangörer inom såväl kultur- och idrottssektorn som det civila samhället och besöksnäringen om förutsättningarna att genomföra publik- och deltagarevenemang på ett säkert sätt i förhållande till rådande smittläge och lagstiftning.

Även andra berörda delar av Regeringskansliet, samt representanter för Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna kommer att delta.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.