Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman i möte med EU:s digitaliseringsministrar

Publicerad

På måndag den 7 december träffas EU:s digitaliseringsministrar. På agendan finns bland annat en riktlinjedebatt om styrning av gemensamma europeiska datautrymmen. Sverige representeras av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

De gemensamma europeiska datautrymmena ska underlätta ökat utbyte av data mellan EU-länderna inom särskilt prioriterade områden, t.ex. hälsa, tillverkning, mobilitet och klimat. Ministrarna kommer under måndagen att diskutera utgångspunkter och ramverk för att möjliggöra ökad och säker datadelning i relation till det förslag som EU-kommissionen har presenterat.

I övrigt så kommer bland annat frågor kring eDataskyddsförordningen; upprättandet av programmet för ett digitalt Europa; inrättandet av ett kompetenscentrum för cybersäkerhet och en tillfällig förordning för bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på nätet att behandlas.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00