Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde lanserar 21 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Publicerad

Idag publicerar Utrikesdepartementet 21 nya landrapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Amerikaregionen, Östeuropa och Centralasien. Rapporterna lanseras av utrikesminister Ann Linde kl 13.00 idag.

Fokus för lanseringen är situationen för människorättsförsvarare och fackliga företrädare.

– Vi ser hur respekten för de mänskliga rättigheterna och demokratin utmanas på många håll. Därför är regeringens MR-rapporter viktigare än någonsin. De är ett verktyg i arbetet för att främja och stärka respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer och bidrar i regeringens demokratisatsning, säger Ann Linde.

Rapporterna omfattar 21 länder i Nordamerika, Karibien och Latinamerika samt Östeuropa och Centralasien där Sverige har permanent närvaro eller ett särskilt engagemang för mänskliga rättigheter.

Utrikesministern lanserar rapporterna idag den 16 november kl 13.00 inför inbjudna representanter från civilsamhället och myndigheter.

Media kan följa lanseringen via länk, för inbjudan mejla anna.envall@gov.se

Rapporterna publiceras i samband med lanseringen på www.regeringen.se

Rapporterna omfattar följande länder:

I Nordamerika, Karibien och Latinamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Guatemala, Kanada, Kuba, Mexiko, Peru, USA, Venezuela.

I Östeuropa och Centralasien: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus,  Georgien, Kazakstan, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Uzbekistan.

Faktaruta:

Utrikesdepartementet publicerar sedan början av 2000-talet rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i många av världens länder. Rapporterna tas fram regionvis på rotationsbasis och uppdateras med omkring två års intervall. De gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna. Rapporterna som presenteras den 16 december beskriver situationen fram till den 31 december 2019.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske