Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Arbetet med jämställdhetsintegrering i staten förstärks

Publicerad

Regeringen har beslutat om en förstärkning och ambitionshöjning i arbetet med jämställdhetsintegrering i staten. Flera nya myndigheter har tillkommit och ett fördjupat samarbete har startat mellan utvalda myndigheter. Satsningen på jämställdhetsintegrering förlängs för samtliga statliga universitet och högskolor. Totalt handlar det om över 80 statliga myndigheter som inom de närmaste åren ska utveckla sitt arbete för jämställdhet.

Sverige har en feministisk regering som sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum. Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetsåtgärder, är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all verksamhet som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Programmet har hittills resulterat i att flera av de deltagande myndigheterna har förändrat sitt sätt att arbeta och därmed bidragit till ökad jämställdhet för sina målgrupper. Under året har åtta nya myndigheter tillkommit.

Under 2020–2025 har 53 myndigheter och Folkbildningsrådet JiM-uppdrag. De handlar bland annat om att identifiera och åtgärda jämställdhetsproblem i den egna verksamheten och i samverkan med relevanta samhällsaktörer bidra till att öka jämställdheten i samhället.

Jämställdhetsmyndigheten får ett fortsatt uppdrag att stödja deltagande myndigheters arbete i JiM.

För att höja ambitionen med jämställdhetsintegrering har regeringen gett ett antal statliga myndigheter uppdrag att utarbeta en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte inom jämställdhetsintegrering. Modellen kallas JiM+ och målet är att genom tätare samarbete mellan myndigheter med liknande kärnverksamhet utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsmyndigheten samordnar och stödjer arbetet.

Jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor

Sedan 2016 har samtliga statliga universitet och högskolor samt Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Chalmers tekniska högskola AB haft i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och hur det ska bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet. Regeringen har beslutat att lärosätenas arbete ska fortsätta under 2021 och har även avsatt medel för att Jämställdhetsmyndigheten ska fungera som stödfunktion till lärosätena.

Könsbundna studieval, studieresultat, karriärvägar och jämställd fördelning av forskningsmedel har nämnts som exempel på utvecklingsområden i lärosätenas uppdrag.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.