Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre möjligheter för den som vill köpa sin första bostad

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Utredaren ska bland annat ge förslag på ett startlån för förstagångsköpare. Syftet är att underlätta för de hushåll som för första gången ska köpa en bostad.

Mer än 60 procent av bostadsbeståndet i Sverige utgörs i dag av bostadsrätter och äganderätter. Andelen bostäder i det ägda beståndet har ökat under de senaste 20 åren och under samma tidsperiod har priserna på bostäder stigit kraftigt. Bostadspriserna har ökat snabbare än hushållens inkomster, vilket har gjort det svårare för förstagångsköpare att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.

- Idag är det alltför svårt för alltför många att komma in på bostadsmarknaden. Inte minst är det svårt för många unga att köpa en bostad. Jag är väldigt glad att vi nu tar steg som sänker trösklarna och skapar möjligheter för fler att kunna köpa sin första bostad, säger bostadsminister Per Bolund.

Utredaren ska ge förslag på åtgärder som riktar sig till förstagångsköpare på bostadsmarknaden för att underlätta för denna grupp att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Bland annat ska utredaren ge förslag på hur ett startlån som riktar sig till förstagångsköpare bör utformas.

Andelen hyresrätter har minskat och bostadsköerna har vuxit, vilket har lett till att fler hushåll behöver söka sig till den ägda bostadsmarknaden. Förstagångsköpare utgörs i huvudsak av unga personer och har ofta ett förhållandevis litet eget kapital och en lägre inkomst än andra hushållsgrupper.

Högre bostadspriser inne­bär att hushåll som finansierar kontantinsatsen med eget kapital måste spara mer jämfört med tidigare för att kunna köpa en bostad. Åtgärderna behöver vara utformade på ett väl avvägt sätt så att de bland annat värnar en långsiktigt hållbar skuldsättning bland de berörda hushållen och tar hänsyn till eventuella sidoeffekter för bland annat bostadsmarknadens funktionssätt.

Till särskild utredare utser regeringen Eva Nordström. Eva Nordström har mångårig erfarenhet av bostadspolitik. Hon är i dag VD för Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) och har innan dess varit bland annat näringspolitisk chef för Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO) och VD för HSB.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2021.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.