Pressmeddelande från Miljödepartementet

Beslut om åtgärder för att förbättra havsmiljön

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om nästa års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehåller flera uppdrag för att förbättra havsmiljön.

För att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön får myndigheten i uppdrag att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas.

− Det finns ett behov av att de ses över eftersom det under det senaste året har kommit signaler om att förekomsten av sill har minskat i kust och skärgårdsområden. Det påverkar kustekosystemen och drabbar det småskaliga fisket, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Som en del av genomförandet av januariavtalet får myndigheten även i uppdrag att under tre år genomföra försök med kamerabevakning av fiskefartyg. Det kommer fortfarande rapporter från Internationella havsforskningsrådet om att det varje år slängs tillbaka stora mängder död fisk i havet, trots att detta förbjöds i EU 2013. Kamerabevakning är ett sätt att komma tillrätta med dessa lagöverträdelser och ytterligare förbättra hållbarheten i fiskeriförvaltningen. Det ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5875955
e-post till Anna Söderström