Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Brå får i uppdrag att studera afrofobiska hatbrott

Publicerad

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen ger därför Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott.

Rasism eller främlingsfientlighet fortsätter att vara det vanligaste motivet till hatbrott och utgjorde 70 procent av de anmälda hatbrotten 2018.

Brå ska i den fördjupade studien belysa den afrofobiska hatbrottslighetens karaktär i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism och då särskilt afrofobi. I genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter.

Uppdraget till Brå är en del av arbetet inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I planen ingår arbete mot olika former av rasism, däribland afrofobi. Regeringen har tidigare i år gett länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden, med fokus på afrofobi.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 25 november 2022. Brå får 1 750 000 kronor för att genomföra uppdraget.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.