Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla

Publicerad

Den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen ska fungera för alla, även för regnbågsfamiljer. Regeringen har därför i dag beslutat att tillsätta en utredning med uppdraget att bland annat utreda hur den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen skulle kunna göras mer könsneutral.

Sverige ska vara ett land där människor har friheten att leva sina liv som de vill och vara den de är. Varje barn ska ha en trygg familjesituation och få växa upp i ett samhälle som inte gör skillnad på personer beroende på kön eller sexuell läggning.

Dir. 2020:132 En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla

– Nu tar vi ett viktigt steg framåt för att säkerställa att vår lagstiftning återspeglar denna syn och fungerar även för andra familjekonstellationer än den traditionella kärn­familjen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Varje barn ska ha en trygg familjesituation och få växa upp i ett samhälle som inte gör skillnad på personer beroende på kön, sexuell läggning eller olika familjekonstellationer. Den här utredningen är ett viktigt steg för att lagstiftningen ska utvecklas i takt med samhället i övrigt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över föräldrabalkens regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna. Uppdraget syftar till att – med utgångspunkt i barnets bästa – åstadkomma en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om föräldra­ansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer.

I utredningsuppdraget ingår bland annat att ta ställning till

  • hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer överskådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluder­ande samt enklare att tillämpa,
  • om utrymmet att häva ett föräldraskap ska begränsas,
  • om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adoptera gemensamt eller adoptera varandras barn, och
  •  om förutsättningarna för ett barn att upprätthålla sin relation med en social förälder efter separation eller dödsfall behöver förbättras, och om det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar.

Dina Gutrad, rådman i Helsingborgs tingsrätt, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.