Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU:s klimatlag, NDC och handlingsplan för cirkulär ekonomi i fokus på miljörådsmöte

Publicerad

Den 17 december träffar miljö- och klimatminister Isabella Lövin sina EU-kollegor på årets sista miljörådsmöte. Miljö- och klimatministrarna ska bland annat besluta om EU:s klimatlag, EU:s gemensamma nationellt fastställda bidrag (NDC) under Parisavtalet och rådsslutsatser om cirkulär ekonomi.

EU:s klimatlag ska skapa ett långsiktigt ramverk för EU:s klimatomställning, bland annat genom att göra det långsiktiga målet om klimatneutralitet till 2050 rättsligt bindande. Förra veckan enades EU:s stats- och regeringschefer om att EU:s klimatmål till 2030 ska skärpas, vilket var den sista utestående frågan för medlemsstaterna att ta ställning till. Under miljörådsmötet förväntas EU:s miljö- och klimatministrar fatta beslutet som blir den sista pusselbiten genom att anta en så kallad allmän inriktning. Nästa steg för att EU ska få en klimatlag är att Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens om lagens utformning i slutförhandlingarna.

− Sverige har hela tiden varit en pådrivande röst för att EU ska anta ambitiösa klimatmål. När medlemsstaterna beslutat om sin position kan arbetet med att färdigställa klimatlagen fortsätta. Sverige ser fram emot slutförhandlingarna med Europaparlamentet; flera av parlamentets prioriteringar ligger i linje med vad Sverige driver, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

EU:s uppdaterade nationellt fastställda bidrag (NDC) under Parisavtalet förväntas också antas på miljörådsmötet. För första gången kan EU anta och lämna in en skärpt NDC i linje med Parisavtalets ambitionscykel.

– Med nuvarande åtaganden kommer planeten bli tre grader varmare. Hela världen behöver höja tempot i klimatarbetet om vi ska förhindra klimatkrisen. Nu visar EU att vi tar det på allvar och jag förväntar mig att fler länder ansluter sig till en mer ambitiös linje framöver, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Miljörådsmötet ska också anta rådsslutsatser om den handlingsplan för cirkulär ekonomi som EU-kommissionen presenterade i mars 2020. Miljö- och klimatministrarna förväntas välkomna handlingsplanen.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

yska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Mer om mötet i miljörådet 17 december

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.