Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU:s miljö- och klimatministrar enade om europeisk klimatlag och skärpt åtagande under Parisavtalet

Publicerad

På miljörådet 17 december stod klimat återigen i fokus. Miljö- och klimatministrarna enades om sin position om EU:s klimatlag inför de stundande förhandlingarna med Europaparlamentet, och antog för första gången EU:s skärpta klimatåtagande under Parisavtalet.

Mindre än en vecka efter Parisavtalets femårsjubileum rundade EU:s miljö- och klimatministrar av året genom att fatta två viktiga klimatbeslut. De enades om en så kallad allmän inriktning om EU:s klimatlag inför de stundande slutförhandlingarna med Europaparlamentet, som bland annat innehåller ett skärpt klimatmål till 2030 om att nettoutsläppen av växthusgaser ska minska med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer.

– EU visar sitt globala ledarskap i klimatfrågan och bereder vägen för en grön återhämtning. Sverige har länge drivit på för att EU ska anta en ambitiös klimatlag och lämna in ett skärpt åtagande under Parisavtalet innan årets slut, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Ministrarna antog även EU:s gemensamma åtagande, så kallade NDC, under Parisavtalet. Den uppdaterade NDC:n, som också innehåller det skärpta 2030-målet, kommer nu inom kort skickas in till FN. Det är första gången EU uppdaterar sitt klimatåtagande under Parisavtalets ambitionscykel som inleds 2020.  

Förra veckan enades EU:s stats- och regeringschefer om att EU:s klimatmål till 2030 ska skärpas, vilket var en förutsättning för besluten på miljömötet. Nästa steg för att EU ska få en klimatlag är att Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens om lagens utformning i slutförhandlingarna.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Mer om mötet i miljörådet 17 december

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.