Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förbättrat stöd till lokaljournalistik

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) som ger Myndigheten för press, radio och tv möjlighet att ge långsiktigt stöd till insatser för lokaljournalistik i hela landet.

För att främja långsiktigheten och förbättra förutsebarheten för journalistisk bevakning av svagt bevakade områden föreslog regeringen i budgetpropositionen 2021 att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ges möjlighet att kunna fördela stöd för lokal journalistik för fleråriga insatser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förordningsändringen är en följd av förslaget och innebär ett tillägg om att stödet för lokal journalistik får beviljas för en insats under högst tre år.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.