Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fördelning av en miljard kronor i stöd till kulturen 2021

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om hur den miljard som aviserades i budgetpropositionen för 2021 ska fördelas till kultursektorn. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ladda ner:

Medlen kommer att fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som drabbats hårt under pandemin. De bidragsfördelande aktörerna är Statens kulturråd (550 miljoner kronor), Stiftelsen Svenska Filminstitutet (250 miljoner kronor), Konstnärsnämnden (154 miljoner kronor) och Författarfonden (20 miljoner kronor), samt 4 miljoner kronor till Sametinget som ska gå till stöd till samisk kultur. Medel kommer både kunna gå till direkta krisstöd och till stimulanser för produktion.

Fördelningen görs utifrån erfarenheter av de tidigare stöd som delats ut till kulturen under vår, sommar och höst 2020. För regeringen är det prioriterat att det finns krisstöd för de aktörer som annars riskerar att falla mellan stolarna. Utifrån de stora behoven i kultursektorn bör utgångspunkten vara att pengarna fördelas tidigt under 2021. En del av medlen ska också kunna kompensera för förlorade intäkter under det sista kvartalet 2020.

- Utan kultur går vi miste om något grundläggande – det djupt mänskliga i att uppleva, mötas, engageras och utmanas. Därför är det viktigt för regeringen att bidra till att både lindra den akuta ekonomiska krisen och stimulera till återhämtning med utgångspunkt i att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. Sverige ska vara en stark och levande kulturnation även efter krisen, säger kulturminister Amanda Lind.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.