Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förlängning av tillfälligt anpassat sjöfartsstöd beslutad

Publicerad

Den 15 december meddelade regeringen att de ville förlänga det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet för passagerarfärjor. Stödet beslutades i juli för att stödja sjöfartsbranschen i det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av coronapandemin. Förslaget har nu godkänts av EU-kommissionen, vilket innebär att regeringen idag beslutat om en förlängning av stödet från den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021.

- Nu förlänger vi det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet ytterligare. Det är ett viktigt stöd för att rederier ska klara den påfrestning som pandemin innebär. Sjöfarten är mycket viktig för Sverige, inte minst för att vi ska klara omställningen till mer hållbara transporter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Stödet innebär att ersättning ges för sjömän på passagerarfärjor som tillfälligt tagits ur trafik på grund av coronavirusets spridning. Berörda rederier kan nu ansöka om stödet hos Delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket.

Presskontakt

Jennie Zetterström
T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström