Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förlängt stöd för installation av solceller för kommuner och företag

Publicerad

Den 1 januari träder nya regler för statligt solcellsstöd ikraft. Det tidigare solcellsstödet avvecklas. Istället inrättas ett grönt skatteavdrag för privatpersoner. Regeringen har idag beslutat om ändringar i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, för att möjliggöra fortsatt stöd till kommuner och företag.

För att underlätta för branschen att anpassa sig till de nya förutsättningarna har regeringen föreslagit att stödet för kommuner och företag ska förlängas under 2021. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att 260 miljoner kronor tillförs för ändamålet.

Genom förordningsändringen som regeringen i dag har fattat beslut om kan stöd beviljas till ansökningar från kommuner och företag från den 15 januari, med en stödnivå på 10 procent. Det datum då installationerna senast ska vara slutförda ändras till den 30 september 2021 och tiden för begäran om utbetalning ändras till senast två månader från det slutförandedatum som anges i beslutet om stöd.

Det ansökningsstopp som regeringen beslutade om tidigare i år ligger fast. De föreslagna 260 miljoner kronorna kommer därmed att gå till de kommuner och företag som redan har ansökt och står i kö för att få stöd.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00