Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag för en mer effektiv överprövning av offentliga upphandlingar på remiss

Publicerad

Idag remitterar Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

Förslagen i utkastet syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna. Det föreslås bland annat att det i upphandlingsmålen ska införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav och en regel som begränsar leverantörernas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa nya fel och brister i upphandlingen (så kallad preklusionsfrist).

- Förslagen möjliggör för upphandlande myndigheter och leverantörer att fokusera mer på en bra och hållbar affär i stället för att behöva oroa sig för risken för utdragna domstolsprocesser, säger civilminister Lena Micko.

Sista dagen att svara på remissen är den 31 mars 2021.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0572336
e-post till Jonas Lannering