Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Fortsatt arbete för Digitaliseringsrådet

Publicerad

Regeringen har idag den, 3 december, beslutat om en fortsättning för Digitaliseringsrådet, vars funktion är att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken samt digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Ordförande för rådet är digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Digitaliseringsrådet fungerar rådgivande och bidrar med ny kunskap för att nå de övergripande målen i digitaliseringspolitiken, dvs att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsrådet leds av digitaliseringsminister Anders Ygeman och består av 10 ledamöter som ger ett brett perspektiv på digitaliseringsområdet. Digitaliseringsrådet ska fortsätta sitt arbete till den 31 december 2023. Samtliga ledamöter i rådet har fått förlängt förordnande.

Följande tio ledamöter utgör tillsammans med sr Ygeman Digitaliseringsrådet:

  • Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
  • Daniel Akenine, teknikchef, Microsoft
  • Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen
  • Mårten Schultz, professor vid Stockholms universitet
  • Gustav Söderström, forskningschef, Spotify
  • Ann Hellenius, VD CapGemini
  • Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova
  • Jan Gulliksen, professor vid Kungliga tekniska högskolan
  • Martin Linder, förbundsordförande för Unionen
  • Jenny Birkestad, affärsområdeschef, SKL Kommentus

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson