Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Fortsatt förlängning av regellättnader för sjöfarten

Publicerad

Coronapandemins påverkan på sjöfarten är fortfarande stor och därför finns ett behov av att förlänga de regellättnader som gjorts för branschen. Regeringen har därför beslutat att ytterligare en gång förlänga giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat.

- Den rådande pandemin och den ökade smittspridningen innebär en stor påfrestning för transportbranschen. Beslutet idag innebär att vi förlänger giltighetstiden för certifikat och behörigheter, så att de inte utgör ett hinder för våra transporter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Coronapandemin har gjort det svårt att genomföra planerade sjöfartsutbildningar och besiktningar av fartyg som krävs för att förnya behörigheter, certifikat och intyg på sjöfartsområdet. Därför finns det ett behov av att ytterligare förlänga de regellättnader som regeringen först beslutade om i mars och förlängde i augusti.

Dagens beslut innebär att de handlingar på sjöfartsområdet vars giltighetstid löper ut mellan 1 april 2020 – 31 maj 2021 förlängs femton månader, dock längst fram till och med 30 september 2021.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm