Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Gymnasieelever i Solna frågar ut EU-ministern

Publicerad

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta unga runt om i Sverige fortsätter. Onsdag den 2 december gör EU-ministern ett digitalt besök på Solna gymnasium.

Som en del i den rundresa EU-ministern genomför för att fånga upp ungas perspektiv på EU, samtalar Hans Dahlgren under onsdagen med ungdomar vid Solna gymnasium. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Samtalet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live onsdag den 2 december från kl. 10.00 på Facebook.

Tid för intervjuer finns, kontakta t.f. pressekreterare Vidar Jakobínuson Lindgren (se Presskontakt).

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken – i början av året på plats men därefter digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Presskontakt

Vidar Jakobínuson Lindgren
T.f. pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00