Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Klimatdeklaration ska minska byggnaders klimatpåverkan

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss med förslag på att införa en ny lag om klimatdeklaration för byggnader och en ändring i plan- och bygglagen. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan i byggskedet när byggnader uppförs.

Införande av krav på klimatdeklaration är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det är också en av regeringens åtgärder i klimathandlingsplanen för att nå Sveriges klimatmål att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045 och därefter nå negativa utsläpp.

Genom den nya lagen införs krav för byggherrar att beräkna och synliggöra den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av nya byggnader. Deklarationen ska redovisa de utsläpp av växthusgaser som uppstår under byggskedet. Att lämna in en klimatdeklaration blir ett villkor för att byggherren ska få ett slutbesked från kommunens byggnadsnämnd.

Klimatdeklarationen ska verka som ett stöd i beslutsprocesserna för aktörerna så att medvetna val görs som minskar nya byggnaders klimatavtryck. Samtidigt kan deklarationen leda till ökad transparens om klimatpåverkan på marknaden och möjliggöra för både konsumenter och fastighetsägare att fatta mer väl avvägda investeringsbeslut.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Roger Eriksson
Departementssekreterare/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 85 89
e-post till Roger Eriksson, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.