Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Kommunerna tar över ansvaret för returpappret

Publicerad

Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffar regeringen det så kallade producentansvaret för returpapper.

Tidningsbranschen har haft en kraftigt minskad användning av tidningspapper de senaste åren och intäkterna för insamlingen av returpapper har sjunkit stadigt.

– Genom dagens beslut avlastar regeringen tidningsbranschen i dess ansträngda ekonomiska situation, utan att tumma på Sveriges möjligheter att nå miljömålen eller främjandet av en cirkulär ekonomi, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

När tiden i våras gick ut för att söka tillstånd för insamling av tidningspapper så valde den nuvarande insamlaren Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) att inte söka, vilket hade gjort att Sverige stått utan tidningspappersinsamling och tidningarna hade själva fått stå för kostnaderna enligt nuvarande förordning. Regeringen tvingades agera snabbt för att lösa situationen. 

Papperstidningarna är dock fortfarande centrala för distributionen av nyheter i hela landet. Branschen befinner sig nu i ett känsligt skede i omställningen till mer digital distribution, vilket påfrestar stora delar av tidningsbranschen ekonomiskt. Genom att avskaffa producentansvaret för returpapper får tidningsbranschen avlastning från kostnader som den inte hade kunnat bära.

– Nu säkrar vi möjligheten för starka och oberoende medier i hela landet. Det är oerhört viktigt för vår demokrati. Var du än bor i landet ska du kunna ta del av nyheter och papperstidningen fyller fortfarande en viktig funktion för många, säger kultur- och demokrati­minister Amanda Lind.

Det nya kommunala ansvaret innebär en flexibilitet som ger kommunerna möjlighet att utforma insamlingen efter de lokala förutsättningarna. I övrigt kommer systemet att vara sig likt: Samma slags returpapper ska fortfarande sorteras ut. Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att minst 90 procent av det returpapper som produceras ska materialåter­vinnas.

Regeringens analys visade att det inte fanns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning. Endast ett avskaffat producentansvar har bedömts vara hållbart utifrån syftena att avlasta tidningsbranschen och samtidigt uppnå de nationella miljömålen och främja en cirkulär ekonomi.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.