Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Kunskap om könsskillnader i utbildningsval ska kartläggas

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa befintlig forskning och kunskap om könsskillnader i utbildningsval.

Det finns stora könsskillnader när det gäller elevers utbildningsval. Regeringen anser att det är viktigt att arbeta brett och långsiktigt för att motverka normer och värderingar som leder till könsskillnader när det gäller utbildnings- och yrkesval.

Könsskillnaderna i utbildningsval bidrar till en könsuppdelad arbetsmarknad och försämrar förutsättningarna för kompetensförsörjning inom de bristyrken som har en kraftig underrepresentation av antingen kvinnor eller män, såsom vård och omsorg, utbildning och it- och teknik

För att ytterligare öka kunskapen om könsskillnader i utbildningsval ger regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en sammanställning av befintlig forskning och kunskap på området.

För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten använda 500 000 kronor under 2021. Uppdraget ska redovisas senast 1 februari 2022.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00