Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lagrådsremiss med förslag om kontroll av kontaktmaterial

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att livsmedelslagens tillämpningsområde ska utvidgas till att omfatta även material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial).

I EU:s regelverk för livsmedelssäkerhet ingår bestämmelser om kontaktmaterial. Bestämmelserna finns i en särskild förordning som är direkt tillämplig i Sverige, men den behöver kompletteras med nationella bestämmelser för att möjliggöra bl.a. en offentlig kontroll och utdömande av sanktioner.

Ändringarna i livsmedelslagen innebär att Sverige nu kommer att få ett fullständigt system för att kontrollera kontaktmaterial. Det är inte bara livsmedel som måste uppfylla högt ställda krav på säkerhet utan också livsmedelsförpackningar av olika slag, liksom glas, tallrikar, bestick, dricksflaskor och köksredskap.

– Jag är väldigt nöjd med att kunna lägga fram det här förslaget för riksdagen och att vi i Sverige får ett bättre kontrollsystem för livsmedelspaketering som säkrar människors hälsa, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Ett förslag i lagrådsremissen är att de kontaktmaterial som inte uppfyller vissa grundläggande krav i EU:s ramförordning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel inte får släppas ut på marknaden. Syftet med den begränsningen är att kunna skydda människors hälsa och värna konsumenternas intressen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.