Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern leder kunskapsseminarium om hållbart skogsbruk

Publicerad

På landsbygdsministerns initiativ arrangeras onsdagen den 2 december ett kunskapsseminarium inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Temat för seminariet är ”Vad menas med en politik för ett hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?”.

Tid:
Plats: Mötet sker digitalt. Journalister är välkomna att delta under stora delar av programmet. För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Simon Sätherberg.

Helheten i det hållbara skogsbruket står i fokus vid det fjärde och avslutande kunskapsseminariet under 2020 som arrangeras av Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen. Seminarierna ska ge underlag för utvecklingen av skogspolitiken. Intresset och deltagandet har varit mycket högt i de tidigare seminarierna.

Dagens utmaningar sätter tryck på skogen och det hållbara skogsbruket från alla håll. Det finns förväntan på skogen för att motverka klimatförändringen i den biobaserade ekonomin – i tillägg till att leverera produktion, miljö och sociala värden.

– Hållbart skogsbruk är dynamiskt, vi kommer alltid söka förbättring baserat på ny kunskap. Som skogsminister ansvarig för både produktion och miljö kommer jag att göra allt jag kan för att bidra till att skapa samsyn och framtidstro, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Med ett brett deltagande från skogens olika intressenter syftar skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020 till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån tematiska områden.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Cecilia Spansk
Kommunikatör Skogsstyrelsen
Telefon 0270-42 98 11
e-post till Cecilia Spansk

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Bakgrund

Att nationella skogsprogrammet ska utvecklas är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna. I januariavtalet framgår att skogsprogrammet ska utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.