Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Lantbruksuniversitetet säljer mark för samhällsbygge i Uppsala

Publicerad

Regeringen har beslutat medge att Sveriges lantbruksuniversitet säljer mark till Uppsala kommun. Genom försäljningen underlättar staten för bostadsbyggande och utbyggnad av transportinfrastruktur söder om Uppsala.

I samband med försäljningen avsätter regeringen 70 miljoner kronor 2021 i Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) regleringsbrev, för investering i forskningsinfrastruktur. Genom denna satsning kan störningar i verksamheten motverkas och kvaliteten i forskningen och i undervisningen upprätthålls.

– Jag är glad att SLU och Uppsala kommun hittat en samsyn om hur man på bästa sätt kan värna universitetets attraktivitet och samtidigt möjliggöra för nya bostäder och infrastruktur i Uppsala-Stockholmsregionen. SLU utbildar för en rad nyckelkompetenser i den gröna omställningen och budgetsatsningen på SLU stärker universitetet i detta syfte, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– SLU spelar en viktig roll för den gröna omställningen. Genom regeringens beslut är staten med och bidrar till en hållbar stadsutveckling genom satsningen på bland annat fler järnvägsspår och stationslägen mellan Stockholm och Uppsala, samt spårbunden kollektivtrafik, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Uppsala kommun har ingått avtal med staten, det s.k. fyraspårsavtalet, som innebär att Uppsala kommun ska förbereda för 33 000 nya bostäder samt ett statligt åtagande om nya järnvägsspår och stationslägen. Med anledning av detta åtagande har kommunen tagit initiativ till att förvärva delar av SLU:s mark på Campus Ultuna söder om Uppsala.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elina Jansson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.