Pressmeddelande från Miljödepartementet

Lövin besöker Hallsberg och Örebro

Publicerad

Onsdagen 9 december gör miljö- och klimatminister Isabella Lövin ett digitalt besök på gymnasieskolan Alléskolan i Hallsberg.

− Att diskutera miljö- och klimatfrågor med unga är att prata om framtiden med dem det berör, säger Isabella Lövin.

Lövin deltar på en lektion i kursen ”Polik och hållbar utveckling” med en klass som går tredje året på samhällsprogrammet. På eftermiddagen besöker Isabella Lövin Ungdomspoolen i Örebro, en kommunal verksamhet som arbetar med att öka anställningsbarheten och skolmotivationen hos ungdomar i Varberga/Oxhagen, genom att skapa förutsättningar till praktik, utbildning och arbete.

För intervjuer i samband med besöken, kontakta pressekreterare Anna Söderström.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5875955
e-post till Anna Söderström