Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mats Granér utnämnd till direktör för Myndigheten för kulturanalys

Publicerad

Regeringen har idag utsett Mats Granér till direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys. Han tillträder posten den 1 mars 2021.

Mats Granér har en doktorsexamen i nationalekonomi från Göteborgs universitet. Sedan 2018 är han enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen och har innan dess bl.a. varit enhetschef för enheten för analys och uppföljning på Västra Götalandsregionen.

- Analyser och utvärderingar inom kulturområdet är extra viktiga just nu för att möjliggöra träffsäkra åtgärder som mildrar pandemins effekter på kulturlivet och bidrar till återhämtning. Mats Granér är en erfaren chef och analytiker både på regional och statlig nivå. Med sin långa erfarenhet av att arbeta med uppföljning och utvärdering av många olika samhällsområden, inklusive kultur, uppfyller Mats kraven för rollen som direktör för Kulturanalys väl, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

- Det ska bli fantastiskt roligt att få leda en myndighet som genom analyser och utvärderingar bidrar till att utveckla kulturpolitiken och därmed skapar bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn, säger Mats Granér.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg

Bakgrund

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet. Myndigheten leds av en myndighetschef. Direktören är myndighetschef. Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.