Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb förlängs

Publicerad

Regeringen har beslutat att ytterligare förlänga maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och stöd till start av näringsverksamhet.

I samband med vårändringsbudgeten 2020 beslutade regeringen att maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb tillfälligt under 2020 skulle förlängas med 12 månader. Förändringen innebar att personer med pågående beslut som skulle komma att löpa ut, det vill säga där maxtiden med stöd har förbrukats, kunde ta del av extratjänster och introduktionsjobb i ytterligare 12 månader för att förhindra återgång till arbetslöshet. Stödet för start av näringsverksamhet förlängdes från sex månader till tolv månader under 2020.

Regeringen har nu beslutat att dessa förändringar ska förlängas fram till och med den 31 december 2021.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00