Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mikael Damberg och statssekreterare Lars Westbratt deltar i informellt möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Publicerad

På måndag den 14 december, träffar inrikesminister Mikael Damberg och statssekreterare Lars Westbratt sina EU-kollegor under ett informellt videokonferensmöte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF).

Ministrarna deltar i en debatt om riktlinjerna för den gemensamma politiken framgent, med utgångspunkt i den nya migrations- och asylpakten.  

Det blir också diskussion om samarbetet med partnerländer utanför EU, till förmån för en mer robust migrationshantering och effektivare administrativa processer kring återvändandet av personer som inte har laglig rätt att vistas inom EU.

Inrikesministrarna kommer att diskutera EU:s inre säkerhet och det europeiska polispartnerskapet, som handlar om kampen mot organiserad brottslighet och åtgärder mot terrorism.

En annan fråga på dagordningen berör säkerställandet av att EU:s gemensamma informationssystem på området för gränser och säkerhet är kompatibla med varandra.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg