Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mikael Damberg och statssekreterare Lars Westbratt deltar i informellt möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Publicerad

På måndag den 14 december, träffar inrikesminister Mikael Damberg och statssekreterare Lars Westbratt sina EU-kollegor under ett informellt videokonferensmöte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF).

Ministrarna deltar i en debatt om riktlinjerna för den gemensamma politiken framgent, med utgångspunkt i den nya migrations- och asylpakten.  

Det blir också diskussion om samarbetet med partnerländer utanför EU, till förmån för en mer robust migrationshantering och effektivare administrativa processer kring återvändandet av personer som inte har laglig rätt att vistas inom EU.

Inrikesministrarna kommer att diskutera EU:s inre säkerhet och det europeiska polispartnerskapet, som handlar om kampen mot organiserad brottslighet och åtgärder mot terrorism.

En annan fråga på dagordningen berör säkerställandet av att EU:s gemensamma informationssystem på området för gränser och säkerhet är kompatibla med varandra.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.