Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson och Mikael Damberg deltar i informellt möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Publicerad

I morgon, onsdag den 2 december, träffar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg sina EU-kollegor under ett informellt videokonferensmöte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF).

Ministrarna ska diskutera rättsliga aspekter av terrorismbekämpning efter den senaste tidens attacker i Frankrike, Tyskland och Österrike. I fokus för samtalen står bland annat effektivare bekämpning av hatpropaganda på nätet och i övrigt bättre digitalt samarbete för till exempel insamling av bevis.

Det blir också diskussion om utvecklingen av rättsstatsprincipen på det rättsliga området. Det sker med anledning av EU-kommissionens första årliga rapport om rättsstatsprincipen. Rapporten beskriver läget för rättsstatsprincipen i EU:s medlemsländer och kommissionen granskar fyra områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediamångfald och balans i det institutionella beslutsystemet.

Den senaste utvecklingen när det gäller inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten är ett exempel på andra frågor som också kommer att diskuteras.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio