Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nationellt kunskapscentrum för kärnvapennedrustning etableras vid Uppsala universitet

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut att avsätta 10 miljoner kronor till Uppsala universitet för att inrätta ett kunskapscentrum för kärnvapennedrustning.

Kunskapscentrumet ska bidra till ökad kunskap om kärnvapennedrustning genom att bedriva utbildning och forskning inom relevanta områden, att säkra framtida expertkompetens och utgöra ett tvärvetenskapligt stöd till policyarbetet inom området. En tvärvetenskaplig ansats är nödvändig för att föra nedrustningsarbetet framåt.

Ett kunskapscentrum kommer att bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om kärnvapennedrustning och därmed bidra till en offentlig debatt om nedrustningsarbetets utmaningar.

Bakgrunden är de senaste årens säkerhetspolitiska utveckling och de ökade riskerna för kärnvapenanvändning. Detta ställer det internationella nedrustningsarbetet inför nya utmaningar. För att långsiktigt kunna möta dessa behöver Sverige säkra en stark nationell kunskapsbas.  

Regeringen avsätter 10 miljoner kronor årligen för det nya kunskapscentrumet som Uppsala universitet kommer att etablera.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske