Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Negativt testsvar för covid-19 krävs för inresor till Sverige från Storbritannien

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en ändring i det inreseförbud som gäller för resor till Sverige från Storbritannien. Syftet är att minska risken för smittspridning av coronaviruset, särskilt den nya variant av viruset som upptäckts i Storbritannien.

Regeringen har nyligen genom ett inreseförbud kraftigt begränsat rätten att resa till Sverige från Storbritannien. Svenska medborgare och alla som transporterar gods från Storbritannien är undantagna från förbudet. Samma sak gäller för personer som bor eller arbetar i Sverige, personer som har trängande familjeskäl och diplomater.

Regeringen har i dag fattat beslut som innebär att utlänningar som omfattas av undantag från inreseförbudet ska visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-smitta, innan de tillåts resa in i landet. Kravet gäller inte dem som transporterar gods, de får alltså resa in utan att ha ett negativt testsvar. Detta för att inte försvåra transporter av viktigt gods, till exempel läkemedel eller medicinsk utrustning.

Kravet gäller inte heller för svenska medborgare, som alltid har rätt att resa in i Sverige. Däremot gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla som har varit i Storbritannien ska testa sig för covid-19 direkt vid ankomst till Sverige, stanna hemma och efter fem dagar testa sig igen.

– Dagens beslut är ett viktigt verktyg för att minska risken för smittspridning och det ligger också i linje med EU-kommissionens nya rekommendation. Det är viktigt att vi strävar efter att agera tillsammans med resten av EU i vad som är en särskild situation när det gäller just Storbritannien, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringens beslut om krav på ett negativt test hänger ihop med att flygförbudet för trafik från Storbritannien upphör att gälla den första januari.

Förändringen gäller från och med i övermorgon, den 1 januari.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.