Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nu remitteras förslaget om förlängt omställningsstöd för augusti–december

Publicerad

I dag remitteras en promemoria med det förslag som tidigare presenterats om att omställningsstödet ska förlängas med månaderna augusti – december 2020. En justering är att mindre företag kan få upp till maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna istället för det tidigare kommunicerade 70 procent. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ett omställningsstöd infördes i juni i år. Syftet med stödet är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen till följd av covid-19-pandemin och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stöd har hittills kunnat sökas för företag med omsättningstapp under mars till juli.

Trots att viss återhämtning uppvisades i ekonomin under sensommaren och hösten drabbar den ökade smittspridningen och de nya restriktionerna många företag hårt. Därför har regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enats om att stödet ska förlängas med ytterligare fem månader.

För att stöd ska beviljas för augusti–oktober 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med samma månader 2019. För att stöd ska beviljas för november och december 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019.

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Till följd av anpassningar till EU-kommissionens tillfälliga statsstödsriktlinjer för corona-relaterade stöd får stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för mindre företag som även fortsättningsvis får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta. Av samma orsak får stöd ges med maximalt 30 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. I likhet med tidigare omställningsstöd krävs att förlängningen godkänns av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas. Målsättningen är att de nya reglerna ska träda i kraft i mitten av februari.

Dialog pågår med EU-kommissionen om ett förstärkt stöd för perioden juni till juli baserat på artikel 107.2 b i EUF-fördraget. Möjligheterna att även komplettera detta förslag med ett förstärkt stöd enligt denna grund kommer att undersökas. Regeringen kommer att driva en tydlig linje gentemot kommissionen att de åtgärder som Sverige har vidtagit omfattas av regelverket och att en rättvis tolkning bör innebära större möjligheter till ytterligare förstärkta stöd i Sverige.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.