Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen

Publicerad

Regleringsbrevet till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för år 2021 innehåller tre nya uppdrag från regeringen. Uppdragen rör löneväxling till tjänstepension, timschablon inom assistansersättningen samt jämställdhetsintegrering.

– Regeringen ger nu tre nya uppdrag till ISF för att ytterligare främja effektivitet och rättssäkerhet i socialförsäkringen. Tillsammans med redan pågående uppdrag, bland annat att utvärdera reformen om reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning samt att genomföra en komparativ analys av tidig pensionering, kommer ISF att granska många viktiga delar av socialförsäkringen under 2021, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I regleringsbrevet för 2021 ska ISF se över möjligheterna att inhämta data och statistik avseende förekomsten av löneväxling till tjänstepension. Syftet är att senare kunna analysera effekter av löneväxling till tjänstepension utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Vidare ges myndigheten ett uppdrag att kartlägga och analysera timschablonen inom assistansersättningen. Syftet med detta uppdrag är att förbättra kunskapen om hur timschablonen används och öka förutsättningarna för en mer långsiktig och stabil uppräkning av schablonen.

Slutligen får ISF i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Regleringsbrev för budgetåret 2021

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av 2020 beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har, och hur mycket pengar myndigheten får använda från statens budget. Samtliga regleringsbrev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats: www.esv.se.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Björn Fridén
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter